ارائه یا دریافت هرنوع اطلاعات بصورت مستقیم و بدون واسطه در تمامی زمینه ها و بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی از جمله کالا و خدمات و اطلاعات متفرقه از هرنقطه ایران و خارج از کشور فقط با یک تماس تلفنی
امروز :

قوانین و مقررات عمومی مرکز


1- این توافق بین مرکز اطلاع رسانی تلفنی پیروز که منبعد مرکز نامیده میشود از یک طرف و متقاضی استفاده از خدمات این مرکز که مشترک، کاربر ، عضو ، مشتری، متقاضی یا درخواست کننده نامیده میشود از طرف دیگر تنظیم و مفاد قرارداد برای طرفین قابل اجرا میباشد.
2- کلیه اشخاص ، بلااستثناء اعم از حقیقی و حقوقی ، دولتی یا خصوصی اگر بخواهند از خدمات این مرکز استفاده نمایند باید کد اشتراک از این مرکز را دریافت نموده باشند و بدون داشتن کد اشتراک ارائه خدمات از سوی مرکز به متقاضیان مقدور نخواهد بود.
3- متقاضی می تواند، جهت دریافت کد اشتراک ، از طریق تلفن ثابت با شماره 9099070233 تماس گرفته و پس از دریافت کد اشتراک ، جهت ثبت نام نهایی ،  ( فرم شماره 1 ث ) را  تکمیل و بصورت الکترونیکی به مرکز ارسال نماید.
4- کلیه درخواستهای مشترکین بایستی در قالب ( فرم شماره 2 د) و بصورت الکترونیکی به مرکز ارسال گردد. درغیر اینصورت هیچگونه ترتیب اثری به درخواستهای خارج از فرم مشخص شده و متفرقه داده نخواهد شد.
5- حق عضویت مربوط به انجام خدمات ، با توجه به نوع مشاغل و یا خدمات و بصورت متغیر در هر سال از سوی مرکز تعیین و از متقاضیان بصورت یکجا دریافت میگردد.  و مبلغ اشتراک سالیانه بنا به صلاحدید و تشخیص مرکز و با توجه به نوع درخواست و شغل مشترک ، متغیر و قابل افزایش خواهد بود.
6- دارندگان کد اشتراک از پرداخت حق عضویت سالیانه معاف میباشند.
7- جهت به روز شدن اطلاعات مشترکین در مرکز ، مشترکین هرگونه تغییرات بوجود آمده از قبیل :  شغل ، قیمت و نوع کالا و خدمات و یا نوع فعالیت یا نشانی، تلفن ثابت ، تلفن همراه و ایمیل و نوع درخواست را بلافاصله درقالب (فرم شماره 2 د ) به مرکز بصورت الکترونیکی ارسال نمایند .
تا زمانیکه مشترکین ، تغییرات جدید خود را به مرکز اعلام ننموده باشند ، مرکز اطلاعات قبلی آنها را ملاک و معتبر دانسته و در صورت بروز مشکل از هر لحاظ ، به عهده مشترک خواهد بود و مرکز هیچگونه مسولیتی در خصوص تأخیر یا عدم اعلام تغییرات از سوی مشترک را بر عهده نخواهد داشت.
8- مشترکینی که ارائه دهنده اطلاعات در زمینه های مختلف اعم از کالا و خدمات و اطلاعات متفرقه به مرکز میباشند و یا درخواست انتقال اطلاعات ارائه شده  به مشتریان یا اشخاص ثالث را دارند بایستی اسناد و مدارک مثبت و مربوطه را نیز مبنی بر فعالیت قانونی ، به مرکز ارائه نمایند. بدیهی است درصورت عدم ارائه مدارک لازم و متناسب با درخواست ارائه شده ، مرکز از ارائه خدمات به مشترک خودداری خواهد نمود ، و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.
9- گیرنده یا دریافت کننده اطلاعات ملزم به ارائه اسناد و مدارک به مرکز نیستند.
10- پس از آنکه متقاضی کد اشتراک خود را دریافت ،  و درخواست خود را مبنی بر دریافت اطلاعات به مرکز ارسال نمود ، مرکز نسبت  به بررسی درخواست مشترک اقدام ، و چنانچه اطلاعات مورد درخواست مشترک از سوی مرکز قابل ارائه و موجود باشد در آن صورت مرکز با ارسال پیام کوتاه بشماره همراه مشترک مبنی بر تماس با مرکز ، و به محض تماس تلفنی مشترک با مرکز ، اطلاعات مربوطه در اختیار مشترک قرار میگیرد. و چنانچه اطلاعات مورد درخواست مشترک موقع درخواست دربانک اطلاعاتی مرکز موجود نباشد  ، مرکز نیز متعهد می شود به محض دریافت اطلاعات مورد درخواست مشترک، آنرا  طبق روال فوق در اختیار درخواست کننده  یا مشترک قرار دهد. و متقاضی حق هرگونه اعتراضی را در خصوص عدم دریافت اطلاعات مورد نیاز در زمان درخواست و بصورت لحظه ای از سوی مرکز  را از خود سلب و ساقط مینماید .
11 - دریافت کد اشتراک و تکمیل و ارسال (فرم شماره 1ث) ثبت نام برای کلیه متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و خصوصی گیرنده یا دریافت کننده اطلاعات و یا عرضه یا ارائه کننده اطلاعات در تمامی زمینه ها و بخش ها الزامی میباشد.
12- مشترک تعهد مینماید چنانچه شکایت یا ادعایی علیه این مرکز داشته باشد مرکز را بصورت کتبی از این موضوع مطلع نماید و از مرکز رسید دریافت کند و قصور از جانب مشترک در مورد اجرای دقیق این بند از شرایط مرکز ،  بمنزله نقض این توافقنامه از سوی مشترک خواهد بود. و مشترک متعهد میشود در صورت بروز چنین مواردی ، بلافاصله مرکز را جهت کنترل امور در جریان قرار داده و در تمام مراحل به طور کامل با مرکز همکاری نماید.
13- مرکز هیچگونه و تحت هیچ شرایطی مسولیتی در خصوص صحت و سقم اطلاعات ارائه شده از سوی مشترک را ندارد و کلیه مسولیتهای حقوقی و جزایی مرتبط، کلاً و جزئاً و  تحت هر عنوان به عهده مشترک یا ارائه کننده اطلاعات خواهد بود
14- مرکز بغیر از مسائل اخلاقی، سیاسی و امنیتی کشور و یا تبادل هر نوع اطلاعاتی که از نظر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان جرم شناخته میشود ،  کلیه اطلاعات مورد نیاز مشترک در تمامی زمینه ها و بخشهای اقتصادی و غیر اقتصادی را در صورت موجود بودن  در بانک اطلاعاتی خود ،  در اختیار مشترک  قرار خواهد داد.
15- کلیه اشخاص بلااستثناء بدون مجوز کتبی مرکز اطلاع رسانی تخصصی پیروز ، مجاز به استفاده کلی و جزئی از مطالب مندرج در این سایت به هر شکل ممکن ، نمی باشند و همچنین حق استفاده از نشان تجاری و نام پیروز را  به هر نوع بدون مجوز کتبی از مرکز ندارند و  حقوق و منافع خدمات مربوط به مالکیت معنوی مرکز  اطلاع رسانی تلفنی پیروز متعلق به این مرکز میباشد و مشترک حق هیچگونه ادعایی در خصوص منافع حاصل از ارائه خدمات توسط این مرکز به صرف عضویت در این مرکز را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت. و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
16- چنانچه نوع درخواست مشترک در زمینه استعلام قیمت کالا و خدمات باشد و در خصوص نوع درخواست مشترک ، تناقض قیمت از سوی ارائه کنندگان وجود داشته باشد ، در آن صورت ، مرکز ، در راستای اجرای سیاستهای دولت مبنی بر شفاف و یکسان سازی قیمتهای کالا و خدمات در کشور ، فروشندگانی که قیمت مصوب دولتی و یا پایین ترین قیمت را به مرکز اعلام نموده باشند ، در اختیار مشترکین قرار خواهد داد . و از طرفی چنانچه قیمتهای اعلام شده از سوی فروشندگان یا عرضه کنندگان کالا و خدمات ، بیشتر از قیمت مصوب دولتی مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی و مشمول نرخ گذاری از سوی دولت باشد در آن صورت ملاک و مرجع اصلی ، قیمتهای اعلام شده از سوی دولت خواهد بود. که مرکز در اختیار مشترکین قرار خواهد داد.
17- کلیه مشترکین این مرکز موظف به رعایت کامل این قوانین میباشند و همچنین هرلحظه و در هر زمان، مرکز حق اضافه یا حذف و یا دخل و تصرف در مطالب این وب سایت را دارد و مشترک موظف است بصورت دوره ای تمامی مطالب این وب سایت را تحت هر عنوان مطالعه نماید و مشترک با تمامی تغییراتی که در آینده در مطالب این سایت  احتمال بوجود آمدن آن هست ، از ابتدا موافقت خود را اعلام می نماید .
18- متقاضیانی که با اطلاعات نادرست هنگام ثبت نام و تکمیل ( فرم شماره 1ث) و یا بعناوین مختلف موفق به دریافت کد اشتراک از مرکز شوند ، کد اشتراک دریافتی آنها از نظر مرکز فاقد اعتبار بوده و تحت هیچ شرایطی به چنین متقاضی خدمات ارائه نخواهد شد .
19- حق اشتراک سالیانه در سال 1391 برای کلیه مشترکین مبلغ 1200000 ریال میباشد که دارندگان کد اشتراک از پرداخت مبلغ مذکور معاف میباشند .
20- مطالعه دقیق و کامل این توافق نامه و پذیرش کامل مفاد آن برای تمامی مشترکین مرکز اطلاع رسانی تلفنی پیروز الزامی میباشد. و این توافق نامه قبل از عضویت اشخاص در مرکز ، بایستی توسط متقاضیان تأیید و هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مفاد این توافقنامه مورد قبول نخواهد بود .
21- کلیه ثبت نامها و درخواستهای مشترکین مرکز اطلاع رسانی تلفنی پیروز بصورت الکترونیکی انجام می شود و خدمات قابل ارائه به مشترکین نیز بصورت تلفنی می باشد ، که امکان ارئه خدمات بصورت اینترنتی و نرم افزار ارسال پیام کوتاه اس ام اس نیز انجام خواهد شد .
22- اشخاصی که به عضویت این مرکز در می آیند و یا ارائه یا دریافت اطلاعات و یا قصد استفاده از خدمات مرکز اطلاع رسانی تلفنی پیروز را داشته باشند، با عناوینی همچون متقاضی، مشترک،کاربر، مشتری، مورد خطاب قرار خواهند گرفت.
23-مرکز در ارائه یا عدم ارائه خدمات به متقاضیان بعد از ثبت نام مختار میباشد .
24-اطلاعات موجود در این مرکز در سایت قرار داده نمی شود تا مشترکین آنرا بصورت آنلاین دریافت نمایند ، بلکه خود مرکز به تک تک درخواستهای متقاضیان و با توجه به نوع و موضوع درخواست ، اطلاعات درخواستی را استخراج و در اختیار مشترکین قرار میدهد. و محدودیتی در نوع درخواست یا ارائه اطلاعات بجز در موارد ذکر شده در بند14 قوانین و مقررات مرکز ، برای مشترکین وجود نخواهد داشت.

 


 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 03 اسفند 1393 ساعت 08:29
 
مرکز اطلاع رسانی پیروز
منوی اصلی
اوقات شرعی

تقویم
ورود مدیریت

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاع رسانی تلفنی پیروز میباشد . طراحی و اجرا : وحید اکرادی